Page 97 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 97

 en by i Rusland, man var for alvor på herres mark, det var en nedtur der var til at få øje på, ja det var ussel fattigdom, intet mindre.
Det var stort af Cecilie, en barmhjertighedsgerning af de helt store, en medmenneskelig gerning som Hessellund slægten altid havde gået i Brechen for, men kun få havde magtet at bringe til udførelse i den grad som her var tilfældet.
Så meget mere ærgerligt er det så at læse i den nye slægtsbog Jeg citerer: Et særligt kapitel i frk. Hessellunds liv ved siden af den mangeårige skolegang er den Modergerning, hun i sin tid påtog sig over for fire forældreløse søskendebørn, idet hun tog dem som sine egne og gennemførte deres opdragelse og uddannelse.
For det første var de ikke forældreløse, moderen fulgte med og arbejdede hos søsteren, passede børnene og huset, stod for maden og gik til hånde så langt hendes kræfter slog til, man kan sige de hjalp hinanden, og hjælpen var kærkommen for Anna, det er ikke meningen, at jeg vil nedgøre Cecilies offervilje og medmenneskelighed, men tingene skal på rette plads, det fortjener Anna og børnene ikke, og det fortjener Cecilie heller ikke, netop med sigte på eftertiden og dem der til den tid må stole på vore ord.
Jeg skal senere fortælle hvordan det gik disse Børn, som Cecilie fik godt i vej.


   95   96   97   98   99